Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

 

PDFOgłoszenie konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.pdf

 

DOCzalacznik-oferta-realizacji-zadania-art-14-ustawy-o-zdrowiu-publicznym.doc
DOCXoswiadczenie-oferenta.docx
 

Wersja XML