Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje na temat przebiegu prac związanych z przebudową mostu przy ul. Batorego

Brak opisu obrazka

 

Aktualnie, w ramach zadania pt.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rz. Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 18+791 w miejscowości Prudnik” prowadzone są roboty związane z przełożeniem sieci uzbrojenia tj.: wodociągu, gazociągu, sieci teletechnicznych i energetycznych.

Prace prowadzone w obrębie mostu wymagają ograniczeń w ruchu publicznym. Dotyczy to wyłączania z ruchu pieszego chodników na obiekcie i dojazdach do niego. W zależności od postępu robót wyłączane będą naprzemiennie chodniki znajdujące się po prawej lub lewej stronie ulicy. Dodatkowo, krótkotrwale, ograniczenia w ruchu mogą dotyczyć jezdni. Wykonawca zadania  zobowiązany jest do prowadzenia takiej organizacji ruchu tylko w sytuacji, gdy jest to bezwzględnie konieczne z uwagi na prowadzone prace.

Ten stan rzeczy będzie utrzymywany do dnia 23.04.2018 r. Po tym terminie przewiduje się wprowadzenie organizacji ruchu polegającej na całkowitym zamknięciu obiektu i skierowanie użytkowników dróg na drogi objazdowe.

Wersja XML