• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu górne
BIP

Informacje na temat przebiegu prac związanych z przebudową mostu przy ul. Batorego

NEWS (1).jpeg

 

Aktualnie, w ramach zadania pt.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rz. Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 18+791 w miejscowości Prudnik” prowadzone są roboty związane z przełożeniem sieci uzbrojenia tj.: wodociągu, gazociągu, sieci teletechnicznych i energetycznych.

Prace prowadzone w obrębie mostu wymagają ograniczeń w ruchu publicznym. Dotyczy to wyłączania z ruchu pieszego chodników na obiekcie i dojazdach do niego. W zależności od postępu robót wyłączane będą naprzemiennie chodniki znajdujące się po prawej lub lewej stronie ulicy. Dodatkowo, krótkotrwale, ograniczenia w ruchu mogą dotyczyć jezdni. Wykonawca zadania  zobowiązany jest do prowadzenia takiej organizacji ruchu tylko w sytuacji, gdy jest to bezwzględnie konieczne z uwagi na prowadzone prace.

Ten stan rzeczy będzie utrzymywany do dnia 23.04.2018 r. Po tym terminie przewiduje się wprowadzenie organizacji ruchu polegającej na całkowitym zamknięciu obiektu i skierowanie użytkowników dróg na drogi objazdowe.


Urząd Miejski w Prudniku
ul. Kościuszki 3
48-200 Prudnik
tel. 77 40 66 200-202
fax 77 40 66 228
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 10135581
w tym miesiącu: 91901
dzisiaj: 601