Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Prudnickiej Rady Seniorów

W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Miejskim w Prudniku Prudnicka Rada Seniorów spotkała się na posiedzeniu roboczym. Rada obradowała m.in. nad zagadnieniami dotyczącymi Domu Dziennego Pobytu, który ma zostać oddany do użytku w bieżącym roku. Pani Regina Sieradzka wstępnie podała program II Senioraliów, które organizowane będą w drugiej połowie czerwca b.r. Na spotkaniu ustalono plan działań na najbliższy miesiąc.

Prudnicka Rada Seniorów omawiała także wyniki z części przeprowadzonych ankiet dotyczących potrzeb osób starszych. Na dzień dzisiejszy przeprowadzonych ich zostało ponad 200. Aby wyniki były wiarygodne potrzebne jest jeszcze ok. 100 wypełnionych ankiet. Dlatego zapraszamy wszystkich seniorów z Gminy Prudnik do Ratusza, gdzie podczas dyżurów Rady można wypełnić kwestionariusz i tym samym wspomóc Prudnicką Radę Seniorów w określeniu Państwa opinii na temat potrzeb osób w wieku senioralnym. Ankiety są w pełni anonimowe.

Dyżury Prudnickiej Rady Seniorów odbędą się w dniach 23.02 oraz  09.03 i 23.03 w godzinach 10:00-12:00 w Ratuszu Rynek 1 (parter) w Prudniku.

16.02.1.jpeg

Wersja XML