Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Edukacja w zakresie segregacji odpadów

Do Urzędu Marszałkowskiego złożony został projekt pt. "Organizacja działań informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy Prudnik" w ramach działania 5.2 „Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Złożony projekt zakresem rzeczowym obejmować będzie przeprowadzenie na terenie Gminy Prudnik kampanii informacyjno-edukacyjnej dedykowanej do wszystkich grup wiekowych od dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez uczniów do osób dorosłych na którą składać będą się :

Planowanym do osiągnięcia celem projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców Gminy Prudnik w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi szczególnie w kontekście selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Osiągnięciu zamierzonego celu dedykowane będzie szerokie spektrum narzędzi wspierających promocję tematyki segregacji odpadów komunalnych takie jak:

Wartość projektu wynosi  244 708,50 zł a Gmina Prudnik ubiega się o dofinansowanie  kwotą 208 002,22 zł stanowiącą maksymalny 85-cio procentowy poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu. Projekt w przypadku jego akceptacji zakłada jego rzeczową realizację w terminie od trzeciego do czwartego kwartału 2018 r. włącznie.

Informuję jednocześnie, iż zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu o naborze projektów rozstrzygnięcie ogłoszonego konkursu planowane w terminie do końca miesiąca maja 2018 r.

Wersja XML