Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sektor finansowy edukuje razem z samorządami

 

Gmina Prudnik podpisała porozumienie ze Związkiem Banków Polskich i Fundacją Warszawski Instytut Bankowości, dzięki któremu dzieci, młodzież i seniorzy będą mogli skorzystać z edukacji dotyczącej finansów, bezpieczeństwa w internecie oraz gospodarki elektronicznej. Projekt jest bezpłatny dla uczestników, a przedstawiona oferta programowa bardzo bogata.

 

Edukacja ekonomiczna, cyberbezpieczeństwo i gospodarka elektroniczna jest niezbędnym elementem przygotowania i kreowania odpowiedzialnego i świadomego społeczeństwa do życia we współczesnym świecie. Dzięki takiej wiedzy jest ono w stanie rozumieć zachodzące w świecie procesy oraz podejmować świadome i odpowiedzialne decyzje, istotne nie tylko z punktu widzenia całego społeczeństwa, ale również z punktu widzenia jednostki.

Mając na uwadze potrzebę szerokiego budowania podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii, cyberbezpieczeństwa i gospodarki elektronicznej, Gmina Prudnik podpisała porozumienie o partnerstwie i współpracy pn. „ Edukacja ekonomiczna dzieci, młodzieży, studentów i seniorów – współpraca sektora finansowego z jednostkami samorządu terytorialnego”  ze Związkiem Banków Polskich i Fundacją Warszawski Instytut Bankowości.

- W dzisiejszym świecie, umiejętność orientowania się i podejmowania trafnych decyzji w obszarze finansów osobistych, staje się już nie luksusem a koniecznością. Dlatego też cieszymy się, że  Gmina Prudnik dołącza do tych miast i gmin, które chcą aktywnie włączyć się w jeden z największych projektów edukacyjnych w naszym kraju, który w najbliższych latach ma ambicje stać się czołowym sektorowym projektem edukacyjnym w Europie – powiedział Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Waldemar Zbytek.

Celem Porozumienia jest wspieranie działań edukacyjnych w dziedzinie ekonomii, finansów, cyberbezpieczeństwa oraz gospodarki elektronicznej skierowanych do dzieci, młodzieży i seniorów, realizowanych w ramach projektu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”, który jest prowadzony przez Warszawski Instytut Bankowości.

Wśród prowadzonych wspólnie aktywności znajdą się m.in. lekcje w szkołach, debaty, konferencje regionalne czy konkursy wiedzy ekonomicznej. Dzieci i młodzież w ramach projekty „BAKCYL” będą mogły nauczyć się świadomego zarządzania swoimi finansami i  korzystania z usług bankowych, a także zapoznają się z podstawami przedsiębiorczości. Seniorzy natomiast będą mogli zapoznać się z tematami dotyczącymi bezpiecznych finansów, bezpiecznych umów kredytowych oraz bezpieczeństwem w internecie.

O wszelkich szczegółach będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej. Informacji będą także udzielać Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku oraz Prudnicka Rada Seniorów.

PDFCyberbezpieczeństwo.pdf (657,31KB)
PDFBakcyl_2017.pdf (681,18KB)
PDFBankowcy_dla_Edukacji_2017_1.pdf (673,22KB)
 

Wersja XML