Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ustalenia w sprawie przebudowy mostu

W ubiegłym tygodniu Burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych spotkał się z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Starostą Prudnickim w sprawie przebudowy mostu w ciągu ulicy Batorego.

Na spotkaniu ustalono, że most w celu przebudowy zostanie zamknięty w okresie od ostatniego tygodnia kwietnia 2018 r. i będzie nieczynny do co najmniej połowy września 2018 r. Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski zadeklarował, iż poczyni starania, aby do czasu zamknięcia mosty zakończona została przebudowa ul. Kolejowej. Gmina Prudnik ogłosiła przetarg na „Budowę drogi pomiędzy ul. Kochanowskiego i Kolejowej wraz z mostem tymczasowym nad rzeką Prudnik”. Otwarcie ofert ma nastąpić 22 grudnia, a planowany termin zakończenia inwestycji 20 kwiecień 2018r.

Most przy ul. Batorego w Prudniku

Wersja XML