Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisano umowę partnerstwa

Burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych, wraz z 14 przedstawicielami gmin i powiatów, podpisał umowę partnerską w związku z przystąpieniem do projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pieniądze, które pozyskała Gmina Prudnik z projektu będą przeznaczone na termomodernizację byłej szkoły podstawowej przy ul. Traugutta na potrzeby przyszłej siedziby OPS.
Wraz z Gminą Prudnik do porozumienia przystąpili m.in. Powiat Nyski, jako Lider Partnerstwa, Powiat Prudnicki, Powiat Głubczycki i 10 gmin.

Umowa partnerstwa

Wersja XML