Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

60-lecie Zespołu Szkół Medycznych

4 listopada b.r. odbyła się oficjalna uroczystość poprzedzona mszą świętą z okazji Jubileuszu 60-lecia Zespołu Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku. W ramach uroczystości związanych z obchodami jubileuszu zaplanowano także Bal Absolwentów.

 

Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców,
Wszystkim Pracownikom oraz Uczniom
Zespołu Szkół Medycznych
im. Janusza Korczaka


z okazji obchodów 60-lecia szkoły,


składam najserdeczniejsze gratulacje i życzenia.

Niech to wyjątkowe święto będzie dla Państwa chlubą
 i powodem do dumy.

Życzę dalszego pomyślnego rozwoju Szkoły, pełnej satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć, sukcesów edukacyjnych
 i zawodowych oraz spełnienia osobistych marzeń.

 

Burmistrz Prudnika

Franciszek Fejdych

Wersja XML