Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Burmistrz Prudnika informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach: od 3 do 10 listopada 2017 r. w formie korespondencyjnego informowania  o możliwości składania opinii przez organizacje.

Treść projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, załączony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładkach Organizacje Pozarządowe.

Wersja XML