Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie w sprawie sprzedaży energii elektrycznej

W związku z niewywiązywaniem się Elektrowni Prudnik z umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji  z posiadanej sieci elektroenergetycznej w stosunku do odbiorców w tym również tych którzy prowadzą na terenie byłego Frotexu działalność gospodarczą, zwróciłem się z prośbą do TAURON Sprzedaż z prośbą o rozważenie możliwości zawarcia trójstronnej umowy pomiędzy: Tauron Sprzedaż, Elektrownią Prudnik Sp. z o.o. i poszczególnymi odbiorcami.

Powyższe pozwoli na regulowanie zobowiązań z tytułu zakupu energii elektrycznej bezpośrednio na konto Tauron Sprzedaż, regulowanie usług dystrybucji z sieci elektroenergetycznej Elektrowni Prudnik sp. z o.o. bezpośrednio na ich konto. Oczekujemy na stanowisko firmy Tauron w tej sprawie. Przedstawiona propozycja zawarcia umowy trójstronnej została zaproponowana w dniu 24 października w trakcie spotkania i zaakceptowana przez przedstawiciela Elektrowni Prudnik. Rozwiązanie powyższe miałoby charakter przejściowy, czyli na czas przełączenia odbiorców przez Tauron Dystrybucja.

Wersja XML