Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowa droga z Białej do Prudnika

W dniu wczorajszym Marszałek Województwa Opolskiego pan Andrzej Buła przekazał Burmistrzowi Prudnika Franciszkowi Fejdychowi informację o zamiarze ogłoszenia w przyszłym roku przetargu na realizację modernizacji drogi wojewódzkiej nr 414 od Białej do Prudnika, ze ścieżką rowerową włącznie. Termin realizacji inwestycji określono na lata 2018 i 2019. Szacunkowa wartość zadania wynosi 33 mln zł.  

Wersja XML