Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadanie nr 8 - Doposażenie oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej wsi Łąka Prudnicka

Brak opisu obrazka

Zakup: 13 stołów do WDK, 100 siedzisk plastikowych kubełkowych oraz barier odgradzających strefę widowni na boisku sportowym, 2 tablic interaktywnych do przedszkola, sprzętu strażackiego do OSP, 9 ławek stalowych, 2 stojaków rowerowych i koszy do szkoły. Koszt zadania: 40 000 zł.

Wniosek

Wersja XML