Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadanie nr 6 - Interaktywny system informacji o Cmentarzu Komunalnym w Prudniku

Brak opisu obrazka

Uruchomienie ogólnodostępnego systemu informacji o Cmentarzu Komunalnym w Prudniku. System pozwoli na łatwy i szybki dostęp do danych o położeniu grobów osób zmarłych oraz o innych obiektach znajdujących się na cmentarzu. Koszt zadania: 70 000 zł.

Wniosek

Wersja XML