Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana harmonogramu prac w toku konsultacji 2018

Zmiana harmonogramu do B.O. 2018.jpeg

 

HARMONOGRAM PRAC W TOKU KONSULTACJI DO „BUDŻETU OBYWATELSKIEGO – PRUDNIK 2018” W RAMACH BUDŻETU GMINY PRUDNIK NA 2018 ROK

 

Nazwa zadania

Termin realizacji

Zamieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji

Do 17 maja 2017 r.

Kampania informacyjna o konsultacjach społecznych (ulotka + plakat)

18/05 do 18/06/2017 r.

Zgłaszanie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

20/06 do 28/07/2017 r.

Weryfikacja proponowanych do realizacji zadań pod względem formalno-prawnym (I etap:  Burmistrz wraz z UM)

31/07 do 11/08/2017 r.

Weryfikacja proponowanych do realizacji zadań pod względem formalno-prawnym (II etap: Komisja Budżetu)

15/08 do 31/08/2017 r.

Publikacja zweryfikowanych wniosków wraz z uzasadnieniem o podjętej decyzji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku

01/09/2017 r.

Kampania informacyjna o zgłoszonych zadaniach

02/09 do 21/09/2017 r.

Ustalenie listy punktów do głosowania w konsultacjach i podanie ich do publicznej wiadomości

Do 04/09/2017 r.

Przeprowadzenie głosowania internetowego

24/09 do 29/09/2017 r.

Przeprowadzenie głosowania w lokalach wyborczych

Miasto: 25/09 do 29/09

Wieś: 24/09 do 29/09

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach głosowania

Do 05/10/2017 r.

Informacje dotyczące zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji, formularz zgłoszenia zadań oraz harmonogram prac w toku konsultacji znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI 2018.

Informacje udzielane są również telefonicznie pod numerami 77 406 62 05 i  77 406 62 07 oraz osobiście w Urzędzie Miejskim w Prudniku pokój nr 120 i nr 114.

Wersja XML