Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wspomnienie - 20 lat temu

6 lipca 1997 roku gwałtownie wzrastają stany wód na rzecze Prudnik i na  Złotym Potoku.

Burmistrz Jan Roszkowski przedstawił informację na temat powodzi:

 „W wyniku intensywnych opadów deszczu Górnej Odry w tym także dorzeczu Złotego Potoku i rzeki Prudnik w dniu 6 lipca 1997 roku przekroczone zostały stany alarmowe poziomu wody na rzekach na terenie Gminy Prudnik. O godz. 16 ogłosiłem alarm przeciwpowodziowy dla miasta i gminy Prudnik. Do akcji przeciwpowodziowej w pierwszej kolejności włączyła się Straż Pożarna oraz jednostki gminne. W akcji przeciwpowodziowej korzystano ze sprzętu Stadniny Koni, SKR Prudnik, Nadleśnictwa Prudnik, RSP Skrzypiec, ZWiK, ZBK, ZOEASZ, OSiR, wojska i policji i zakładów współpracujących z Zarządem Melioracji.”

W dniu 7 lipca przybyła do Prudnika grupa 40 żołnierzy brygady opolskiej, która przez kilka dni pomagała w akcji przeciwpowodziowej głównie w Łące Prudnickiej. Od 16 lipca  do 5 sierpnia w Łące Prudnickiej przebywała 20 osobowa grupa funkcjonariuszy Straży Granicznej z Kętrzyna.

Utworzono konta, na które mieszkańcy i instytucje mogły wpłacać środki dla powodzian. Wpłynęło  34 597,17 zł. Delegacji Gminy Prudnik, która w dniach od 14 do 18 października 1997 roku przebywała w Northeim przekazano pomoc finansową  dla powodzian w wysokości  8700 DM.

Szacowane szkody, jakie powstały w wyniku powodzi to: zalanych gruntów- 836 ha, ewakuowanych osób - 192, ilość mieszkań dotkniętych powodzią - 2425, zalanych i uszkodzonych 119 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 17 budynków produkcyjnych, 3 obiekty sportowe, uszkodzonych zostało 7,6 km dróg gminnych, 8 mostów i kładek, 32 km dróg rolniczych, 2,5 km sieci kanalizacyjnej oraz 2,2 km sieci  wodociągowej.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML