Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

W czwartek 19 stycznia odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. Podczas inauguracyjnej sesji Rady wybrane zostało jej Prezydium. Młodzież wykazała się dużą umiejętnością współpracy i zaangażowaniem. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania przewodniczącą została Agata Skokuń z ZS Rolnik, wiceprzewodniczącą Karolina Tomczyszyn z CKZiU, natomiast funkcję sekretarza objęła Agnieszka Wojciechowska z PG nr 1.

Inicjatorem powołania Młodzieżowej Rady jest Stowarzyszenie Europa Iuvenis, które stwarza młodzieży możliwość brania udziału w licznych projektach, warsztatach i szkoleniach.

Kadencja MRM trwa 2 lata.

W przeszłości funkcjonowała już Młodzieżowa Rada Miejska w Prudniku, a jej członkowie skutecznie włączają się w życie społeczne naszej gminy.  

 

 

Wersja XML