Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBOWIĄZUJACE AKTY PRAWNE DOT. GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

https://bip.prudnik.pl/download/attachment/50354/310-uchwala-rady-miejskiej-w-prudniku-nr-xvii-310-2019-z-dnia-28-listopada-2019-r-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-gminy-prudnik.pdf

https://bip.prudnik.pl/download/attachment/50355/311-uchwala-rady-miejskiej-w-prudniku-nr-xvii-311-2019-z-dnia-28-listopada-2019-r-w-sprawie-okreslenia-szczegolowego-sposobu-i-zakresu-swiadczenia-uslug-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci.pdf

https://bip.prudnik.pl/download/attachment/54216/625-uchwala-rady-miejskiej-w-prudniku-nr-xxxvi-625-2021-z-dnia-24-lutego-2021-r-w-sprawie-wyboru-metody-ustalenia-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami.pdf

https://bip.prudnik.pl/download/attachment/54742/666-uchwala-rady-miejskiej-w-prudniku-nr-xl-666-2021-z-dnia-15-kwiretnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-wyboru-metody-ustalenia-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami.pdf

https://bip.prudnik.pl/download/attachment/54743/667-uchwala-rady-miejskiej-w-prudniku-nr-xl-667-2021-z-dnia-15-kwietnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-okreslenia-wzoru-deklaracji-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie.pdf

http://bip.prudnik.pl/download/attachment/38803/446-uchwala-rady-miejskiej-w-prudniku-nr-xxv-446-2016-z-dnia-30-czerwca-2016-r-w-sprawie-terminu-czestotliwosci-i-trybu-uiszczania-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf

https://bip.prudnik.pl/download/attachment/54218/627-uchwala-rady-miejskiej-w-prudniku-nr-xxxvi-627-2021-z-dnia-24-lutego-2021-r-w-sprawie-okreslenia-gornych-stawek-oplat-ponoszonych-przez-wlascicieli-nieruchomosci.pdf

Wersja XML