Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PRUDNIKU (PSZOK)

Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Prudniku:
1) punkt przyjmuje odpady komunalne dostarczone przez właściciela nieruchomości po okazaniu ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik punktu sprawdzając zawartość dostarczonych odpadów, ich czystość oraz skład;
3) punkt świadczy usługi:
- w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada we wtorki i piątki od 8.00 do 15.00 i w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca  od 8.00 do 12.00,
- w okresie od 1 grudnia do 31 marca we wtorki i piątki od 8.00 do 15.00 i w pierwszą sobotę miesiąca  od 8.00 do 12.00,
4) punkt przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zebrane selektywnie określone w załączniku do uchwały;
5) odbiór odpadów komunalnych w punkcie potwierdzany jest dokumentem przyjęcia odpadów na ustalonym druku.

 

 

Wersja XML