Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe drzewo

Uczniowie klasy III B Zespołu Szkół w Prudniku – PSP nr 4 podarowali Burmistrzowi Prudnika Franciszkowi Fejdychowi wyhodowanego przez siebie dęba. Drzewo zostało posadzone w ogrodzie Urzędu Miejskiego w Prudniku.

Sadzonka dębu wyhodowanego przez uczniów

Wersja XML