Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XL Sesja Rady Miejskiej

sesja kwiecień.jpeg

XL Sesja Rady Miejskiej w Prudniku  rozpoczęła się od przekazania przez Burmistrza Prudnika Franciszka Fejdycha na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku podinspektora Przemysława Ilnickiego stacjonarnego alkomatu AL4000 steel. Urządzenie zostanie zainstalowane w Komendzie Powiatowej Policji w Prudniku. Alkomat umożliwi wszystkim  kierowcom, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości co do stanu swojej trzeźwości, samodzielną kontrolę zanim usiądą za kierownicą. Gmina przeznaczyła na ten cel ponad 2000 złotych.

 

 

W trakcie obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Prudniku ocenie poddano funkcjonowanie programu  zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.
Radni podjęli uchwały dotyczące gospodarki finansowej, gospodarowania mieniem, a także zmieniającą uchwałę  w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik do nowego ustroju szkolnego oraz określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik. Podjęto również uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Prudnik.
Podczas sesji Burmistrz złożył sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 1 do 28 kwietnia b.r. oraz złożone zostały informacje z działalności rzeczowej i finansowej gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2016 (Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku, Zarządu Spółki Zakładu Usług Komunalnych, Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o., Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku, Prudnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego).

 

 

Wersja XML