Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Porozumienie w sprawie remontu mostu

Most przy ul. Batorego w Prudniku

 

Rozmowy Burmistrza Prudnika i Starosty Prudnickiego  z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad O/Opole, w sprawie remontu mostu przy ulicy Batorego w Prudniku, zakończyły się podpisaniem porozumienia. Strony zaakceptowały rozwiązanie polegające na budowie mostu tymczasowego oraz dojazdu łączącego ul. Kochanowskiego z ul. Wańkowicza. Tymczasowa przeprawa obsługiwałaby ruch samochodowy do 3,5 tony oraz pojazdy ratownicze. Aby formalnie rozszerzyć zakres zadania o most tymczasowy GDDKiA wystąpi do Ministerstwa Transportu i Budownictwa o uzgodnienie Aneksu do Programu Inwestycji dla remontu mostu wraz ze zmianą harmonogramu jego realizacji. Harmonogram ma zakładać przesunięcie wyłączenia mostu przy ul. Batorego z ruchu na marzec 2018 r. Ze względu jednak na stan techniczny mostu, w połowie roku 2017 GDDKiA wprowadzi ograniczenia ruchu dla pojazdów ciężarowych ustalając objazd przez Nysę. Starosta Prudnicki w związku z przyjęciem w/w ustaleń zadeklarował wykonanie remontu ul. Kolejowej jeszcze w tym roku, aby obie inwestycje nie kolidowały ze sobą.
Zdaniem przedstawicieli GDDKiA realizacja powyższych ustaleń będzie możliwa w przypadku uzgodnienia Aneksu do Programu Inwestycji oraz możliwości utrzymania stanu technicznego mostu na poziomie gwarantującym bezpieczne korzystanie z niego do czasu remontu.

 

Wersja XML