Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Młodzieżowa Rada Miejska

 Młodzieżowa Rada Miejska ma charakter konsultacyjny. Celem działania Rady jest zapewnienie reprezentacji interesów i potrzeb osób młodych Gminy Prudnik wobec władz samorządowych Gminy Prudnik oraz współpraca młodzieży z organami samorządu lokalnego.

Pracą Młodzieżowej Rady Miejskiej kieruje przewodniczący i wiceprzewodniczący.

 

PRZEWODNICZĄCY MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ
Agata Skokuń

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ
Karolina Tomczyszyn

SEKRETARZ MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ

Agnieszka Wojciechowska

CZŁONKOWIE MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA RADY:

1. PDF524. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-524-2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Prudniku.pdf (1,47MB)

2. PDFZarządzenie Nr 256A.pdf (2,22MB)

 

Wersja XML