Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PKP zapowiada remont dworca przy ulicy Kolejowej

12 grudnia 2016 roku PKP S.A Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu poinformował Gminę Prudnik, że dworzec kolejowy w Prudniku został objęty Programem Inwestycji Dworcowych zaplanowanym przez PKP S.A na lata 2016-2023.
Jednym z podstawowych założeń programu jest kompleksowa modernizacja lokalizacji dworcowych co oznacza, że planowane inwestycje dotyczyć będą zarówno budynku dworca kolejowego, jak i jego otoczenia, z którym dworzec powiązany jest funkcjonalnie.
PKP realizując remont planuje uwzględnić potrzeby i oczekiwania gmin przy planowanych inwestycjach.
Jeśli masz pomysł jaką dodatkową funkcję winien spełniać dworzec kolejowy w Prudniku - czekamy na Twoją propozycję: opinie@prudnik.pl

Wersja XML