Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

10-lecie Prudnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Z okazji Jubileuszu 10 – lecia Prudnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku całej Jego społeczności składam najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Przez dekadę ożywionej działalności, Prudnicki Uniwersytet stał się prężnym ośrodkiem aktywizującym ludzi starszych, a także wykorzystującym  ich  wiedzę, umiejętności i doświadczenie życiowe. Dorobek minionych lat przekonuje mnie, że trafnie odpowiadacie Państwo na potrzeby naszej lokalnej społeczności , wnosząc cenny wkład w jej rozwój. Mam nadzieję, że kolejne lata  przyniosą realizację nowych ambitnych celów, a działalność Państwa będzie źródłem siły i dumy z osiągniętych celów.                                                                                                                     Z wyrazami szacunku:
                                                                                                                      Franciszek Fejdych
 

Wersja XML