Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stowarzyszenia wsi Szybowice i Rudziczki oraz Gmina Prudnik aplikują o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Brak opisu obrazka

Na ogłoszony przez Zarząd Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” realizującego Lokalną Strategie Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nabór wniosków z terenu gminy Prudnik wg posiadanej przez nas wiedzy złożone zostały przez potencjalnych beneficjentów trzy wnioski o dofinansowanie, a mianowicie:
- Stowarzyszenie Odnowy Wsi Szybowice Szybowiak złożyło wniosek  pt.  „Przebudowa budynku na potrzeby Parafialnego Centrum Integracji Społecznej” aplikując tym samym o maksymalne dopuszczane przepisami programu wsparcie w wysokości 200 tys zł., które w przypadku akceptacji projektu przeznaczone zostanie na przebudowę dawnego budynku parafialnego poprzez adaptację pomieszczenia dla biblioteki wraz z czytelnią, salki do przeprowadzania spotkań, zebrań i szkoleń wraz z zapleczem kuchennym.
 - Stowarzyszenie Odnowy Wsi Rudziczka przy wsparciu merytorycznym pracowników Urzędu Miejskiego złożyło wniosek pt „Aranżacja przestrzeni publicznej w miejscowości Rudziczka” aplikując tym samym o wsparcie w wysokości ponad 64 tyś zł., które w przypadku akceptacji projektu przeznaczone zostanie na zagospodarowanie przestrzeni wokół Wiejskiego Centrum Aktywizacji w Rudziczce poprzez budowę dwóch drewnianych wiat oraz zakup ich wyposażenia w postaci 15 stołów oraz 30 ław, które zostaną wykorzystane na imprezy plenerowe organizowane przez społeczność lokalną.
- Gmina Prudnik złożyła z kolei wniosek pt „ Aranżacja przestrzeni publicznej w miejscowości Dębowiec - budowa oświetlenia w Dębowcu” aplikując tym samym o wsparcie w wysokości ponad 33 tyś. zł. , które w przypadku akceptacji projektu przeznaczone zostanie na budowę oświetlenia (8 lamp wraz z niezbędną siecią je zasilającą) w miejscowości Dębowiec.

Rozstrzygnięcie o dofinansowaniu projektów zapadnie w pierwszej połowie przyszłego roku.   

 

Wersja XML