• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Prudnik przystępuje do realizacji kolejnego projektu ze środków Unii Europejskiej

W dniu dzisiejszym w Prudnickim Ośrodku Kultury Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła przekazał Burmistrzowi Prudnika Franciszkowi Fejdychowi umowę o dofinansowanie projektu,  który wybrany został przez Zarząd Województwa Opolskiego do dofinansowania w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków w ramach działania 5.3.2. „Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Już w przyszłym roku rusza kolejny projekt realizowany ze środków U.E. Pod tajemniczym tytułem projektu „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej”   kryje się dalsza modernizacja parku w tym między innymi remont kortu, alejek i oświetlenia. Na istniejącym placu zabaw powstaną pergole osłaniające od słońca miejsca odpoczynku i częściowo piaskownicę. Ułatwiony zostanie dostęp do placu zabaw dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi.

Miasto  nasze wzbogaci się o kolejne 1,5 km ścieżek rowerowych od ulicy Dąbrowskiego, przez ulicę Poniatowskiego do Klasztorku. Odnowie poddany zostanie tzw. „małpi gaj” (remont ścieżek, miejsc spoczynku, oświetlenie).

Zagospodarowane zostaną również miejsca rekreacji położone wokół klasztoru o.o. Franciszkanów.

 

 

Całkowity koszt planowanego do realizacji zakresu rzeczowego projektu wynosi 5 601 757,21 zł przy dofinansowaniu w wysokości 4 652 663,87 zł stanowiących 85% wartości kosztów kwalifikowanych.

Realizacja projektu planowana jest do  października 2019 roku.

Wersja XML

Urząd Miejski w Prudniku
ul. Kościuszki 3
48-200 Prudnik
tel. 77 40 66 200-202
fax 77 40 66 228
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 10248607
w tym miesiącu: 63650
dzisiaj: 3381