Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Służba zdrowia

 

PRUDNICKIE CENTRUM MEDYCZNE S.A. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
48-200 Prudnik, ul. Szpitalna 14

Tel. +4877 406 78 85
www.pcm.prudnik.pl e-mail: 

Poradnie znajdujące się w obiekcie:

1. Dermatologiczna +4877 4067834

2. Neurologiczna +4877 4067898

3. Kardiologiczna +4877 4067861

4. Medycyny pracy +4877 4067835

SZPITAL
ul. Piastowska 64

Tel. +4877 406 78 00,

Oddział Wewnętrzny
tel. +4877 4067892
Ordynator

Oddział Pediatryczny
tel. +4877 4067876
Ordynator

Oddział Chirurgiczny
tel. +4877 4067879
Ordynator

Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Tel. +4877 4067857
Ordynator

Pododdział Noworodkowy
Tel. +4877 4067877

Pododdział Neurologiczny - Budynek B
Tel. +4877 4067841 Ordynator

W budynku szpitala znajdują się również pracownie:
- kardiologiczna wyposażona m.in. w zestaw do prób wysiłkowych
- ultrasonografii z kolor dopplerem ,
- pracownia eeg,
- pracownia echokardiografii
- laboratorium
- pracownia RTG
- dwa zespoły wyjazdowe Ratownictwa Medycznego "R" i "W"


POGOTOWIE RATUNKOWE
48-200 Prudnik, ul. Piastowska 64
Tel. 999 , +4877 4068305


Optima Medycyna S.A. - Przychodnia Lekarska
48-200 Prudnik, ul. Nyska
Tel. +4877 4362666,
www.optima-prudnik.pl

Przychodnia Lekarska "Medicus"
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 15
Tel. +4877 4362525

NZOZ "Med-Ewa"
48-200 Prudnik, ul. Sienkiewicza 4
Tel. +48 77 4369111

Centrum Stomatologiczne
48-200 Prudnik, ul. kościuszki 15
Tel. +4877 4363707

"Ami MEDICA" Poradnia dla Kobiet
48-200 Prudnik, ul.Staszica1

Tel. +4877 4067016

Wersja XML