Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadanie nr 10 - Budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym przy boisku sportowym w Moszczance.

Wybudowanie urządzeń siłowni zewnętrznej stanowiącej element małej architektury.  

Koszt realizacji – 29 864,36 zł

Wersja XML