Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadanie nr 9 - Stawiamy na sport i tworzymy boisko przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szybowicach.

Zadanie obejmuje likwidację starego ogrodzenia, rekultywację murawy, montaż nowego ogrodzenia wraz z piłkochwytami oraz innymi urządzeniami sportowymi.

Koszt realizacji – 30 000 zł

Wersja XML