Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadanie nr 1 - Budowa dwóch wiat (altan) rekreacyjnych przy Wiejskim Centrum Aktywizacji w Rudziczce z przeznaczeniem na cele kulturalno-oświatowe służące mieszkańcom wsi.

Budowa dwóch wiat – altan drewnianych o łącznej powierzchni 50m². Koszt realizacji – 30 000 zł

Wersja XML