Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uzasadnienie odrzucenia wniosków nr 9 i 13

Wniosek nr 9:

Faktyczny koszt zakupu projektora 3D przewyższa 300.000 zł. W roku 2016 Gmina Prudnik zakupi projektor, a więc wniosek należy uznać za bezzasadny.

Wniosek nr 13:

Opinia techniczna wykluczająca ustawienie bilbordu.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Notatka służbowa z weryfikacji wartości projektu

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Opinia prawna o braku możliwości korekty zakresu rzeczowego wniosku

Brak opisu obrazka

Wersja XML