Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

o II przetargu w formie publicznej licytacji przedmiotów wchodzących w skład spadku przyjętego przez Gminę Prudnik

Burmistrz Prudnika 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3 ogłasza publiczną II licytację następujących przedmiotów wchodzących w skład spadku przyjętego przez Gminę Prudnik:

Lp.

Przedmioty

Ilość

Cena wywoławcza

 

1.

Volkswagen Polo 1.0 KAT samochód osobowy rok prod. 1998 OPR 34 ML

1 szt.

500,00 zł.

2.

Motorower marki Yinmu, model YM50QT-3 typ YM50QT-3 rok prod.2009 OPR X745

1 szt.

500,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia  2016 roku o godz. 11°° w sali 117 Urzędu Miejskiego w Prudniku, 48-200 Prudnik  ul. Kościuszki 3.
Zbywane przedmioty można obejrzeć w Zakładzie Usług Komunalnych w Prudniku, ul. Przemysłowa 1  - w dniach:
23 sierpnia  2016 r. – w godz. 13ºº  - 15°º
24 sierpnia  2016 r.–  w godz.   8°° - 11³º
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% ceny wywołania. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.
Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg,  po trzecim ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
Z chwilą przybicia następuje sprzedaż licytowanego przedmiotu na rzecz nabywcy.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
Burmistrz Prudnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia jego wyników bez podania przyczyn.

Wersja XML