Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCY OD 27 marca 2020 r.

PDFWzór deklaracji.pdf

https://bip.prudnik.pl/download/attachment/50393/314-uchwala-rady-miejskiej-w-prudniku-nr-xvii-314-2019-z-dnia-9-grudnia-2019-r-w-sprawie-okreslenia-wzoru-deklaracji-o-wysokosci.pdf

https://bip.prudnik.pl/download/attachment/51267/385-uchwala-rady-miejskiej-w-prudniku-nr-xxii-385-2020-z-dnia-28-lutego-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-okreslenia-wzoru-deklaracji-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-skladanej-przez-wlascicieli-nieruchomosci-oraz-warunkow.pdf

https://bip.prudnik.pl/download/attachment/38803/446-uchwala-rady-miejskiej-w-prudniku-nr-xxv-446-2016-z-dnia-30-czerwca-2016-r-w-sprawie-terminu-czestotliwosci-i-trybu-uiszczania-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf

Wersja XML