Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

INFORMACJA

o zamieszczeniu  do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

            Informuję, iż od dnia 28 lipca 2016 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: Organizacja przygotowań i uczestnictwo w zawodach „RedBull 111 Megawat” – edycja III 17-18 września 2016, złożona przez Stowarzyszenie „Team111 Enduro Prudnik”, ul. Nyska 27A, 48-200 Prudnik. Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl – Przetargi, Oferty i Konkursy – Oferta realizacji zadania publicznego), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz na stronie internetowej (www.prudnik.pl – Przetargi, Oferty i Konkursy – Oferta realizacji zadania publicznego). Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku, pokój 102 lub na adres   .

 

                                                                                                        BURMISTRZ PRUDNIKA

                                                                                                    /.../ mgr inż. Franciszek Fejdych

PDFOferta realizacji zadania publicznego.pdf
 

Wersja XML