Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Głosowanie poprzez wypełnienie karty do głosowania Budżet Obywatelski 2016

Głosowanie poprzez przesłanie wypełnionej karty do głosowania drogą  elektroniczną wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację osoby głosującej ( imię i nazwisko oraz numer PESEL) na adres  oraz oświadczeniem  o treści: „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie  niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim Prudnik 2016 (art. 23 ust. 1 pkt. 1 i  5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2014.1182 j.t.).” 

1) Jeżeli głosujący:

a) nie zaznaczył żadnego zadania, lub zaznaczył więcej niż jedno zadanie, lub

b) nie podał danych umożliwiających identyfikację osoby głosującej, lub

c) oddał głos na innej karcie niż określona w głosowaniu elektronicznym

- głos zostanie uznany  za nieważny.

Karta do pobrania:

DOCXKARTA DO GŁOSOWANIA.docx

Wersja XML