Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadanie 10 - Zagospodarowanie działki nr 633 – boiska przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Szybowicach

Zadanie obejmuje likwidację starego ogrodzenia, rekultywację murawy, montaż nowego ogrodzenia wraz z piłkochwytami oraz innymi urządzeniami sportowymi. Koszt realizacji 30 000 zł.

JPEGSKMBT_42315082515371_01.jpeg
JPEGSKMBT_42315082515371_02.jpeg

Wersja XML