Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadanie 11 - Wymiana chodników na ul. Wileńskiej i Sadowej

Wymiana nawierzchni chodników i krawężników ulic Wileńskiej i Sadowej. Wykonanie wjazdów na poszczególne posesje. Koszt realizacji 208 116 zł.

JPEGSKMBT_42315082515372_01.jpeg (98,09KB)
JPEGSKMBT_42315082515372_02.jpeg (284,04KB)

Wersja XML