Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadanie 1 - Remont toalety publicznej przy Placu Zamkowym

Wykonanie remontu obiektu z koniecznością dostosowania toalety publicznej do obowiązujących standardów. Koszt realizacji 100 000 zł.

JPEGSKMBT_42315082515300_01.jpeg
JPEGSKMBT_42315082515300_02.jpeg
JPEGSKMBT_42315082515300_03.jpeg

Wersja XML