Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Susza - szacowanie strat

W związku z stwierdzonymi przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, przypadkami suszy na terenie województwa opolskiego, informujemy o możliwości złożenia do Urzędu Miejskiego w Prudniku , ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik (sekretariat, pok. nr 102, I p.) „Wniosku o oszacowanie szkód”, celem ich oszacowania przez stosowne Komisje Wojewody Opolskiego.
Wzór wniosku - można pobrać w Urzędzie Miejskim w Prudniku – pokój nr 2 lub  ze strony www.prudnik.pl   Osobą do kontaktu jest Pani Dorota Świgost tel. 77 40 66 241,

DOCwniosek_o_oszacowanie_szkod_.doc (142,00KB)

Wersja XML