Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

60- lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżowicach

W dniu 18 lipca 2015 roku  uroczystą mszą świętą w asyście strażaków ochotników rozpoczęły się uroczystości z okazji 60- lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżowicach.                                                                  

Wśród gości zaproszonych byli: Prezes Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Prudniku – Stanisław Hawron, Burmistrz Prudnika – Franciszek Fejdych, Zastępca Komendanta Powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku -  brygadier Tomasz Protaś, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Prudnik – Andrzej Kwarciak, Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania i Porządku Publicznego Urzędu Miejskiego w Prudniku – Mirosław Banaś, Sekretarz  Zarządu Oddz. Gminnego Zw.OSP RP w Prudniku – Władysław Wrzochol . Wśród gości  obecne były także delegacje z jednostek OSP  Gminy Prudnik.
         W dalszej kolejności Prezes Stanisław Hawron  przy udziale Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP – brygadiera Tomasza Protasia, wręczył  Brązowy Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa„ druhowi  Piotrowi Zebzdzie, oraz Odznaki „Strażak Wzorowy„ druhnie
Zawiślak Alicji, druhom – Liczna Roman, Szandurski Jan i Wójcik Łukasz.
         Życzenia wraz z upominkami  na ręce Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżowicach druhny Alicji Zawiślak  złożyli : Prezes Oddz. Gm. Zw.OSP RP – Stanisław Hawron, Burmistrz Prudnika – Franciszek Fejdych, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP –brygadier Tomasz Protaś oraz Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Prudnik –Andrzej Kwarciak.          

Uroczystość  zakończono wspólnym posiłkiem.

 

   

 

Wersja XML