Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Muzeum Ziemi Prudnickiej

MUZEUM ZIEMI PRUDNICKIEJ
48-200 Prudnik, ul. Chrobrego 5,
Tel. +4877 4068060

Muzeum czynne jest:
od wtorku do piątku od 8.00 - 16.00
w drugą i czwartą sobotę miesiąca 10.00 - 16.00
oraz w innych terminach po wcześniejszym umówieniu.

Ceny biletów:

Siedzibą muzeum jest budynek przylegający do średniowiecznych obwarowań miejskich oraz dwie baszty z XV w. murowane z cegły i kamienia w układzie polskim. Obiekty użytkowane niegdyś jako arsenał, wieża ciśnień, schronisko młodzieżowe, więzienie - w roku 1959 przystosowane dla potrzeb muzealnych.

W narożnej baszcie umieszczono ekspozycję militariów, w której licznie reprezentowana jest broń z okresu wojen napoleońskich.

W dziale archeologicznym na szczególną uwagę zasługują formy odlewnicze narzędzi i ozdób z brązu datowane na okres kultury łużyckiej.

Dział Etnograficzny gromadzi stroje ludowe, przedmioty używane w gospodarstwach domowych subregionu oraz narzędzia związane z obróbką lnu i tkactwem.

Informacja o bieżących imprezach organizowanych w Muzeum Ziemi Prudnickiej dostępna jest w kalendarzu wydarzeń.

 

Wersja XML