Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II etap konsultacji społecznych

Szanowni Państwo,

Trwa II etap konsultacji społecznych – opracowywanie wizji, misji i celów strategicznych – dla Strategii przygotowywanych na potrzeby Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 (OF PN2020), którego jednym z Partnerów jest również Gmina Prudnik.

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach, podczas których zaprezentowane zostaną wyniki dotychczas przeprowadzonych badań oraz główne wnioski płynące ze sporządzonej diagnozy. Uczestnicy spotkań wypracują propozycje działań, projektów oraz przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi OF PN2020.

Strategia Rozwoju OF PN2020 będzie podstawowym dokumentem strategicznym, który opisze kierunki wspólnego rozwoju Partnerów.

Strategia Rynku Pracy OF PN2020 opisze stan lokalnego rynku pracy i jego powiązań z rynkiem regionalnym i krajowym oraz wskaże możliwości poprawienia sytuacji.

Strategia Rozwoju Społecznego OF PN2020 odniesie się m.in. do sytuacji dzieci, młodych rodzin, seniorów, osób niepełnosprawnych czy innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Spotkania z mieszkańcami i liderami opinii w gminie Prudnik odbędą się 19 maja 2015 roku w Urzędzie Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3.

 

Spotkania z liderami opinii:

Strategia Rozwoju OF PN2020 – 8:00-9:30

Strategia Rozwoju Społecznego OF PN2020 – 9:45-11:15

Strategia Rynku Pracy OF PN2020 – 11:30-13:00

Spotkania z mieszkańcami:

Strategia Rozwoju OF PN2020 – 14:00-15:30

Strategia Rozwoju Społecznego OF PN2020 – 15:45-17:15

Strategia Rynku Pracy OF PN2020 – 17:30-19:00

 

Na spotkanie można zarejestrować się poprzez kontakt z wykonawcą, bądź za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem: http://ofpn2020.pl 

Strategie opracowuje konsorcjum firm: ResPublic sp. z o.o., Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. oraz EU-Consult sp. z o.o. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny 22 630 98 34

Wersja XML