Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje

W związku z przygotowaniem zakresu zamówienia pn. „Świadczenie usług przewozu pasażerów na linii komunikacji miejskiej w Prudniku” zwracam się z prośbą o przedstawienie uwag, wniosków i opinii dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz jej rozkładów jazdy.
Przy opracowywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będą uwzględniane postulaty zgłoszone przez grupy osób zrzeszonych w ramach organizacji funkcjonujących na terenie gminy.

Zgłoszenia należy kierować pisemnie na adres Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik lub mailowo na adres um@prudnik.pl z dopiskiem „Komunikacja miejska”.

Termin składania uwag, wniosków i opinii jest możliwy do dnia 08 maja 2015r.

 

Wersja XML