Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2015

 


PDFOgłoszenie otwartego konkursu ofert.pdf
 


DOCwzór oferty.doc

DOCwzór sprawozdania.doc

Wersja XML