Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie informacyjne

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone rozpowszechnianiu wypracowanych standardów i modeli  w ramach projektu „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s”

Celem spotkania jest omówienie modelowych rozwiązań współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim – UMWO (które to zostały wypracowane w ramach Projektu); m. in.:

W trakcie spotkania zostanie również zaprezentowany nowopowstały Portal Organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego (Platforma internetowa): www.ngo.opolskie.pl.

Na spotkanie zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników administracji publicznej z terenu całego województwa opolskiego.

Spotkanie informacyjne w Gminie Prudnik odbędzie się dnia 25 marca 2015 r. w godzinach 9.00 -12.00 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka" w Prudniku.

Osobą do kontaktu jest Agata Gąska – Specjalistka ds. spotkań informacyjnych, tel.:  77 402 51 06, e-mail: 

Organizator zapewnia w trakcie spotkań poczęstunek.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”.

Wersja XML