Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców oraz przedstawicieli IOB, przedstawicieli samorządów lokalnych) na spotkania grup tematycznych, które odbędą się w  Republice Czeskiej (Ostrawa) w ramach Projektu "Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Celem spotkań jest zapoznanie się z rynkiem czeskim, warunkami prawnymi panującymi po obu stronach granicy itp.

Spotkania tematyczne odbywać się będą w podziale na poszczególne branże:

1) rolnictwo i przemysł spożywczy 20 stycznia 2015

2) przemysł drzewny i meblarski 22 stycznia 2015  

3) ruch turystyczny, balneologia, lecznictwo 20 stycznia 2015

4) budownictwo z OZE 22 stycznia 2015

Wyjazd jest bezpłatny, wszelkie koszty pokrywane są przez Organizatora. Wyjazd z Opola w godzinach porannych (ok. 7:00) przyjazd do Opola ok. 16:00.

Harmonogram spotkań w ramach projektu „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy”:

Wtorek 20.1.2015

 

Grupa I

Grupa II

 

Branża rolno-spożywcza

Ruch turystyczny, balneologia, lecznictwo

 

Adres:  Mariánské náměstí 480/5, Ostrava

http://www.dtocz.cz/text/11-kontakty.html

Adres: Mariánské náměstí 480/5, Ostrava

http://www.dtocz.cz/text/11-kontakty.html

9:00 – 9:15

Przywitanie

Przywitanie

9:15 – 10:00

Natalie Šitavancová – Izba Gospodarcza Kraju Morawsko-Śląskiego – partner w sieci doradztwa dla przedsiębiorców ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Eva Šimečková - Izba Gospodarcza Kraju Morawsko-Śląskiego – partner w sieci doradztwa dla przedsiębiorców ENTERPRISE EUROPE NETWORK

10:00 – 10:15

Przerwa

Przerwa

10:15-11:00

Ing. Ema Havelková – Kraj Morawsko-Śląski – przedstawienie projektu Kraju Morawsko-Śląskiego „Jak smakuje“

Mgr. Andrea Pánková – Kraj Morawsko-Śląski – przedstawienie możliwości turystyki w Kraju Morawsko-Śląskim

 

Dyskusja

Dyskusja

 

 

Czwartek 22.1.2015

 

Grupa III

Grupa IV

 

Branża drzewno-meblarska

Branża budowlana z OZE

 

Adres: MSANIT, s.r.o., 28. října 165 Ostrava - Mariánské Hory (http://www.msanit.cz/kontakt/)  

Adres: Harmony hotel, 28. října 1263/170 Ostrava – Mariánské Hory

https://www.google.cz/maps/@49.829163,18.261805,17z?hl=cs

9:00 – 9:15

Przywitanie

9:15 – 10:00

Natalie Šitavancová – Izba Gospodarcza Kraju Morawsko-Śląskiego – partner w sieci doradztwa dla przedsiębiorców ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Eva Šimečková - Izba Gospodarcza Kraju Morawsko-Śląskiego – partner w sieci doradztwa dla przedsiębiorców ENTERPRISE EUROPE NETWORK

10:00 – 10:15

Przerwa

Przerwa

10:15-11:00

Dyskusja

Ing. Lubomír Golasovský - TEDEAS s.r.o. – Prawodawstwo dotyczące energetyki w połączeniu z praktyką

 

 

Dyskusja

Poniżej link do ankiety i formularza rekrutacyjnego on-line, którego wypełnienie jest warunkiem koniecznym do udziału w spotkaniu:

https://docs.google.com/forms/d/1srRdpARTtdL8JoyiuAf5NqCM8dSwAxge53Xxd4_wsQg/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Wersja XML