Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje projektów uchwał Rady Miejskiej w Prudniku

Gmina Prudnik przygotowuje kolejny etap rewaloryzacji Parku Miejskiego. Ostatnie inwestycje w parku związane były z budową kompleksu sportowego i placu zabaw dla dzieci. Tym razem na renowację oczekuje mi.n. altanka – dawny szalet parkowy, korty tenisowe oraz otoczenie Altany przy Placu Rodziny Franklów. Planowana jest również inwentaryzacja ścieżek oraz oznaczenie cennych przyrodniczo miejsc.

W celu uwzględnienia głosu mieszkanek i mieszkańców Miasto w partnerstwie z Prudnicką Radą Seniorów przystąpiło do projektu, w ramach którego przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne opisanej wyżej inwestycji. Za przeprowadzenie ich odpowiedzialna jest Fundacja Na miejscu oraz Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę.

Otwarte spotkania konsultacyjne odbędą się 14 marca (sobota, godz. 10:00 – 14:00) i 15 marca (niedziela, 14:00 – 18:00) w Prudnickim Ośrodku Kultury. Dodatkowo swoje uwagi dot. planowanego kolejnego etapu rewitalizacji można zgłaszać drogą mejlową na adres a także listownie na adres Urzędu Miejskiego 
(48-200 Prudnik, Ul. Kościuszki 3).

Inwestycja w Parku, uwzględniająca rekomendacje wynikające w konsultacji zostanie przeprowadzona w perspektywie finansowej Unii 2014-2020.

Najbardziej aktualne informacje dot. organizacji i przebiegu konsultacji znaleźć będzie można m.in. na stronie Urzędu www.prudnik.pl a także na nowej stronie Stowarzyszenia Przyjaciół LO i Prudnickiej Rady Seniorów http://www.sploprudnik.pl/.

Więcej informacji nt. Projektu, w ramach którego realizowane są konsultacje – Zoom na Rady Seniorów – znaleźć można na stronie www.zoomnaradyseniorow.pl .

prudnikA3_druk_01.jpeg

 

Wersja XML