Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne będące etapem opracowywania Strategii Rozwoju Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku

Gmina Prudnik jako Partner Partnerstwa Nyskiego 2020 zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych będących etapem opracowywania Strategii Rozwoju Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku.

Rozpoczynamy badanie ankietowe wśród mieszkańców i przedsiębiorców, którego celem jest zebranie opinii dotyczących obecnej sytuacji na rynku pracy na terenie Partnerstwa Nyskiego 2020.

Opracowane wyniki posłużą do sporządzenia diagnozy z punktu widzenia osób zamieszkujący tereny Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020. Ankieta dostępna będzie adresem:

http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/badanie-do-diagnozy-strategii-rozwoju-runku-pracy-of-pn-2020

Zapraszamy również do wypełnienia ankiety na temat sytuacji społeczno-gospodarczej w obszarze funkcjonalnym Partnerstwa Nyskiego 2020:

http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/diagnoza-do-strategii-rozwoju-of-pn-2020.

Dzięki Państwa opinii możliwe będzie opisanie problemów, z którymi zmagają się osoby pracujące, poszukujące pracy i pracodawcy z terenu Obszaru Funkcjonalnego.

Wersja XML