Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja LXIV z dnia 30 października 2014 r.

PDFProjekt uchwały w spr. ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zarządu Budynków...- druk nr 1037.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami... - druk nr 1036.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki...- druk nr 1035.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Rudziczce - druk nr 1034.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 1033.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 1032.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 1031.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 1030.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 1029.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 1028.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 1027.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 1026.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 1025.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 1024.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 1023.pdf

PDFInformacja dot. projektów uchwał druki nr 1023 - 1033.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości - druk nr 1022.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości - druk nr 1021.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości - druk nr 1020.pdf

PDFInformacja do projektów uchwał druki nr 1020,1021,1022.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. opłaty od posiadania psów - druk nr 1019.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2014-2018 - druk nr 1018.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok - druk nr 1017.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zmiany uchwały nr XXXVIII-648-2013... - druk nr 1016.pdf

PDFOcena aktualności Planów Miejscowych oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - druk nr 1015.pdf

PDFInformacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Prudnik w roku szkolnym 2013-2014 - druk nr 1014.pdf
 

Wersja XML